ZMIENIAMY IDEE W MARKI,
KTÓRE NIE POZOSTAWIĄ OBOJĘTNYM. 24.7

Future Mind - Digital Advisory & Delivery

Future Mind jako zespół wizjonerów o biznesowym nastawieniu i zręcznościprogramistów potrzebowało równie uniwersalnej identyfikacji. Wizualna stronaFuture Mind jest wyrazem cybernetyczności i techniki, wokół których skupia sięstale rozwijana oferta. Rezultatem stała się nowa identyfikacja wizualnałącząca w sobie aspekty biznesu, technologii oraz charakterystycznej dlazespołu Future Mind dalekowzroczności.

Zakres :

Klient :

Future Mind Sp. z.o.o.

branża :

technology, it, consulting

rok :

2022

typ projektu :

rebranding

Każdorazowo wykorzystujemy pozyskane informacje do zdefiniowania celu projektu.

01 — discover

Pierwszym etapem procesu projektowania była faza Discover, w której zaangażowaliśmy się w inspirującą sesję burzy mózgów, aby położyć fundamenty partnerstwa, oczekiwania, cele i harmonogram.

02 — define

W kolejnym etapie - Define określiliśmy problem projektowy, zweryfikowaliśmy najważniejsze wartości, dobraliśmy najsilniejsze cechy i kluczowe wyróżniki marki. Powstała podstawa projektu i ustalony został przekaz marki.

03 — design

Po określeniu podstaw rozpoczęliśmy proces Design, w którym przedstawiliśmy rekomendacje dla wielu koncepcji, do wyboru przez klienta. Decyzja zdefiniowała główny kierunek projektu.

04 — deliver

Ostatnim etapem i być może jednym z najważniejszych elementów procesu był Deliver. Opracowane koncepcje dopracowane zostały do ostatecznej formy dla pełnego efektu prezentowanej marki i produktu.

Digital Advisory & Delivery

Rynek sukcesywnie nasyca się, a marki stają przed podwójnym wyzwaniem. Pomimo zróżnicowania w zakresie oferowanych usług digital często kojarzony jest z jedną całością. Od komunikacji marek zależna jest ich właściwa identyfikacja. Więcej: należy mówić głośno, aby zyskać rozpoznawalność w branży.

Marka wywodząca się od szeroko dziś rozumianego software development pomnożyła własne kompetencje. Dzięki temu wspierają w prowadzeniu biznesu w obszarach digital na wielu poziomach. Powierzony nam rebranding miał na to jednoznacznie wskazywać.

Proces kreacji objął pojęcie elastyczności.

Wobec tego przygotowany rebranding będzie uniwersalny, a jednocześnie unikatowy i kojarzący się jednoznacznie z Futuremind. Po to, aby nie tracić na aktualności względem strategii dalszego rozwoju.

Jako marka opierająca się o świat cyfrowy - wymagała właściwego detalu. Postawiono na animacje. Rezultat ich implementacji tworzy spójną z profilem działalności marki całość.

Futuremind IG post
Futuremind project preview
Futuremind okładka artykułu

UI - UX strony internetowej Future Mind

Zadanie, które miał spełniać design, obejmowało uwzględnienie doświadczeń użytkownika. Powstała estetyka strony miała przejrzyście eksponować wieloaspektowy zakres usług. Jednocześnie uosabiać poziom marki o aspiracjach rozwoju.

Frontend Development

Projektowanie UX / UI

Identyfikacja Wizualna

Projektowanie graficzne

Strategia Marki

full listing