ZMIENIAMY IDEE W MARKI,
KTÓRE NIE POZOSTAWIĄ OBOJĘTNYM. 24.7
Index +

Jit Team - Can you think of a more important value than people? We neither.

Zakres :

strategy, DESIGN, MOTION DESIGN, web design, interior branding, art direction

Branża :

technology, it, development

Klient :

Jit Team sp. z o.o.

Rok :

2019

project information

Od czterech wartości stanowiących esencję tożsamość marki wyszły założenia identyfikujące ją w otoczeniu branżowym.
Za decyzyjny czynnik współtworzący warstwę wizualną komunikacji Jit Team przyjęto spójność. Stworzyliśmy poszczególne style, których zadaniem stało się klarowne określenie tego, jak posługiwać się wartościowaniem komunikatów oraz zestawem materiałów firmowych. Tak powstał logotyp, którego efekt końcowy miał być estetycznym symbolem specjalizacji marki. Konstrukcja znaku została oparta o siatkę modułową wskazującą na techniczne pochodzenie Jit Team.

Za podstawę obrano element w formie kwadratu o wysokości wyznaczonej przez grubość liter. Minimalizm i elegancja nowo powstałego logotypu mają być subtelną reprezentacją zastosowanych technicznych niuansów. Tak charakterystycznych dla branży IT.

Ustrukturyzowany proces jest nieodłącznym elementem naszej pracy nad projektem.

01 — discover

Pierwszym etapem procesu projektowania była faza Discover, w której zaangażowaliśmy się w inspirującą sesję burzy mózgów, aby położyć fundamenty partnerstwa, oczekiwania, cele i harmonogram.

02 — define

W kolejnym etapie - Define określiliśmy problem projektowy, zweryfikowaliśmy najważniejsze wartości, dobraliśmy najsilniejsze cechy i kluczowe wyróżniki marki. Powstała podstawa projektu i ustalony został przekaz marki.

03 — design

Po określeniu podstaw rozpoczęliśmy proces Design, w którym przedstawiliśmy rekomendacje dla wielu koncepcji, do wyboru przez klienta. Decyzja zdefiniowała główny kierunek projektu.

04 — deliver

Ostatnim etapem i być może jednym z najważniejszych elementów procesu był Deliver. Opracowane koncepcje dopracowane zostały do ostatecznej formy dla pełnego efektu prezentowanej marki i produktu.

Technologie, big data, data science, AI, VR, uczenie maszynowe. Jesteśmy świadkami coraz wyraźniej odczuwalnej piątej rewolucji przemysłowej. Stale rosnąca na znaczeniu branża IT jest tego niepodważalnym dowodem.

Jak każda branża - IT wymaga
odpowiedniego usystematyzowania.

Tym zajmuje się Jit Team - marka o specjalizacji w budowaniu zespołów specjalistów IT wytwarzających oprogramowanie. Aby móc współtworzyć branżę, wymagała solidnego rebrandingu. Podobnie jak dynamicznie powstające technologie, nowa identyfikacja Jit Team miała być wyrazem inwencji kształtującej przyszłość. Jit Team przeszedł rebranding od A do Z: zupełnie świeży naming, logo, zaprojektowanie strony internetowej i przestrzeni biurowej, przygotowanie materiałów marketingowych.

Wyznacznikiem determinującym przyszły workflow stali się ludzie. Aby przetworzyć tożsamość marki w aktualną przez kolejne lata formę, należało poznać markę od samych jej podstaw. Zaczęliśmy od pytań.

Human
Technology

Cofnęliśmy się do pierwotnej idei przyświęcającej powstaniu marki. Poznaliśmy nie tylko jej historię, ale również ludzi: ich charaktery, potrzeby oraz temperamenty.

Procesowi towarzyszył głęboki research w celu zwiększenia świadomości dotyczącej branży, a więc otoczenia Jit Team oraz Odbiorców marki. To pozwoliło na ustalenie najważniejszych punktów, które w połączeniu złożyły się na finalną nazwę dla marki.

Fairplay
Team

TECH, HUMAN, FAIRPLAY, TEAM. Wartości definiujące proces pracy w Jit Team stały się motywem przewodnim dla nowej nazwy marki. Tak powstał naming nierozerwalnie związany z profilem działalności zorientowanym na branżę IT.

Branża IT wzbogaciła się o markę, której wysoki poziom znajduje swoje uzasadnienie w gruntownie przemyślanej i zakorzenionej w swoim pochodzeniu nowej identyfikacji. Rynek zyskał o jedną firmę więcej o mocy do konkurowania z najlepszymi. I to na skalę globalną.

Web Development

Web Design

Visual Identity

Digital Design

Communication strategy

full listing